Termeni și condiții

  

Bine ați venit pe site-ul https://livresq.com. Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Ascendia S.A., în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului https://livresq.com își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire trimițând în acest scop mesaje de informare pe adresele de email disponibile. Dacă nu sunteți de acord cu modificările făcute puteți solicitate încetarea contractului comercial și ștergerea datelor personale din bazele noastre de date.

Acest acord reglementează achiziționarea și utilizarea serviciilor noastre. Dacă vă înregistrați pentru un acces gratuit la serviciile noastre, acest acord va guverna, de asemenea, acel acces gratuit.

Acceptând acest acord, fie făcând clic pe o căsuță care indică acceptarea dumneavoastră, fie completând un formular de comandă care face referire la acest acord, sunteți de acord cu termenii acestui acord. În cazul în care ați încheiat acest acord în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, certificați faptul că aveți autoritatea de a angaja o astfel de entitate și afiliații acesteia la acești termeni și condiții, caz în care termenii „tu” sau „ai tăi” se referă la o astfel de entitate și la afiliații acesteia. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți utiliza serviciile LIVRESQ.

Nu puteți accesa Serviciile LIVRESQ dacă sunteți concurentul nostru direct, cu excepția consimțământului nostru scris anterior. În plus, nu este posibil să accesați Serviciile LIVRESQ în scopul monitorizării disponibilității, performanței sau funcționalității acestora, sau în alte scopuri de evaluare comparativă sau competitive.

Acest Acord a fost actualizat ultima dată la 02 august 2019. El intră în vigoare între tine și noi de la data acceptării acestui Acord.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

LIVRESQ – este marcă înregistrata a S.C. Ascendia S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, str. Eufrosin Potecă nr. 40, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6604/30.03.2007, cod unic de înregistrare fiscală RO21482859.

Vânzător – S.C. Ascendia S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, str. Eufrosin Potecă nr. 40, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6604/30.03.2007, cod unic de înregistrare fiscală RO21482859.

Cumpărător – poate fi orice persoana fizică sau juridică care își face un Cont in Site și efectuează o Comandă.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Conditii.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator/Cumpărător. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate

Site – aplicația online găzduită la adresa web https://editor.livresq.com/ si subdomeniile acestuia.

Servicii – totalitatea funcțiilor și aplicațiilor disponibile pe platforma LIVRESQ pentru realizarea, publicarea, editarea, consultarea și gestiunea online a documentelor digitale interactive.

Conținut – active digitale (imagini, clipuri video, texte etc.) adăugate de tine sau conținutul creat de tine în cadrul serviciile achiziționate sau colectate și prelucrate de către sau pentru tine folosind serviciile achiziționate.

1. UTILIZARE GRATUITĂ (FREE TRIAL)

Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru pentru o versiune de încercare gratuită, veți avea la dispoziție unul sau mai multe servicii în mod gratuit până cel mai devreme (a) la sfârșitul perioadei de încercare gratuită de care ai înregistrat-o pentru a utiliza Serviciul aplicabil, sau (b) data de începere a orice Serviciu achiziționat de tine pentru astfel de servicii.

Orice conținut pe care îl introduceți în site, precum și orice personalizări făcute la servicii de către sau pentru tine, în timpul procesului gratuit ar putea fi pierdute permanent, cu excepția cazului în care achiziționați un abonament la aceleași servicii ca cele acoperite de studiu, achiziționați servicii upgradate sau de export disponibile pentru astfel de conținut, înainte de sfârșitul perioadei de încercare.

În timpul utilizării gratuite, serviciile sunt furnizate „așa cum sunt” fără nicio garanție.

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

2.1. Vânzătorul are dreptul de a modifica conținutul site-ului și a paginii de „Termeni și condiții” fără un anunț prealabil.

2.2. Vânzătorul are dreptul să suspende un cont dacă prin modul de utilizare al acestuia sunt încălcate prevederile prezentului document.

2.3. Vânzătorul va face disponibile serviciile și conținutul comandate de tine în conformitate cu prezentul acord și formularele de comandă aplicabile. Vânzătorul nu garantează că site-ul va funcționa fără întrerupere sau că serverele care asigură accesul la acesta funcționează și/sau site-urile terțe la care se referă link-urile hypertext nu conțin viruși.

2.4. Vânzătorul oferă suport standard pentru serviciile achiziționate fără taxă suplimentară și/sau suport extins dacă acesta a fost achiziționat.

2.5. Vânzătorul va face eforturi comerciale rezonabile pentru a asigura serviciile de suport pe durata programului normal de lucru (între orele 10-18 de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale). Vânzătorul nu se poate angaja să asigure suport în situații neprevăzute pe care nu poate controla cum ar fi de exemplu, calamități naturale, modificări legislative, tulburări civile, act de terorism, grevă, probleme ale furnizorului de servicii de Internet sau atacuri informatice.

2.6. Vânzătorul va implementa măsuri administrative, fizice și tehnice pentru protecția securității, confidențialității și integrității conținutului dvs., așa cum este descris în documentație. Aceste măsuri de protecție vor cuprinde, dar nu va fi limitat la, măsuri pentru a preveni accesul, utilizarea, modificarea sau divulgarea conținutului de personalul nostru, cu excepția (a) furnizării serviciilor achiziționate și pentru a preveni sau contracara probleme tehnice sau de serviciu, (b) obligării prin lege, sau (c) ca urmare a permisiunii exprimate de tine în mod expres, în scris.

2.7. Vânzătorul are dreptul de a utiliza și a include în serviciile furnizate orice sugestie, cerere, recomandare, corectură sau alt feedback oferit de utilizatori cu privire la funcționarea serviciilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Cu excepția cazului în care legea aplicabilă permite în mod expres acest lucru, clienții/utilizatorii nu pot decompila, dezasambla, face inginerie inversă sau încerca în alt mod să obțină codul sursă pentru LIVRESQ sau oricare dintre componentele sale.

Cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de legislația aplicabilă, Clienții/utilizatorii nu pot utiliza LIVRESQ pentru a obține (sau a încerca să obțină) componentele care stau la baza modelelor, algoritmilor și sistemelor Serviciilor, sau pentru a crea, instrui sau îmbunătăți (direct sau indirect) orice alt serviciu sau orice produs sau serviciu care este concurent cu LIVRESQ sau ASCENDIA S.A.

Clienții/utilizatorul nu trebuie să elimine (sau să încerce să elimine) nicio notificare privind drepturile de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală conținute în sau pe orice active LIVRESQ sau materiale create în mod expres cu acestea. Clienții/utilizatorii nu trebuie să îndepărteze (sau să încerce să îndepărteze) niciun marcaj digital (sigle, adrese web, formulari, etc) care poate apărea în orice material conform abonamentului lor. În plus, Clienții/utilizatorii nu trebuie să încalce sau să eludeze (sau să încerce să încalce sau să eludeze) nicio tehnologie de gestionare a drepturilor digitale utilizată de Ascendia S.A.

Clienții/utilizatorii nu vor contacta angajații Vânzătorului pentru a modifica LIVRESQ, componentele sau exporturile acestuia.

Utilizatorul este responsabil pentru încadrarea tipologiei licenței achiziționate în mod corespunzător nevoilor și profilului său. Astfel, cu titlu de exemplificare, o licență de tip academic sau freelance nu va putea fi folosită legal de către o companie – nici alte abateri similare nu sunt permise. În cazul identificării unor astfel de situații de incompatibilitate între tipul licenței achiziționate și modul de utilizare, vânzătorul poate, la latitudinea sa să anuleze contul respectiv, cu sau fără notificarea beneficiarului, precum și să ia orice acțiune considerată de acesta necesară remedierii prejudiciului creat ASCENDIA S.A.

Pentru a accesa LIVRESQ este necesar un cont de utilizator, care poate fi accesat și utilizat numai de către persoanele autorizate care s-au înregistrat pe LIVRESQ. Fiecare utilizator își va alege o parolă unică și netransferabilă. Conturile de utilizator nu pot fi „partajate” sau utilizate de mai multe persoane. În cazul încălcării acestei restricții, ASCENDIA S.A. (Vânzătorul) poate rezilia prezentul contract/abonamentul sau poate cere Clientului/utilizatorului să plătească orice taxă de abonament datorată cu întârziere, la discreția Ascendia S.A..

3.1. Serviciile sunt supuse limitelor de utilizare, conform drepturilor acordate de tipul de cont realizat și serviciilor achiziționate.

3.2. Utilizatorul are obligația de a nu furniza informații false la realizarea contului. Datele de logare/parola unui utilizator nu pot fi transferate sau partajate cu o altă persoană.

3.3. Dacă depășiți limita de utilizare stabilită prin contract, vom colabora cu dvs. pentru a încerca să optimizăm utilizarea astfel încât să vă încadrați în limitele contractate. În cazul în care nu puteți sau nu doriți să respectați o limită de utilizare contractuală existentă, veți putea achiziționa servicii suplimentare care să acopere cerințele dumneavoastră, în limita impusă de echipamentele și caracteristicile tehnice ale site-ului nostru.

3.4. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea acestui acord, pentru exactitatea, calitatea și legalitatea conținutului și a mijloacelor prin care a dobândit conținutul.

3.5. Utilizatorul va întreprinde eforturi comerciale rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea de servicii și de conținut, și să ne anunțe imediat orice astfel de probleme.

3.6. Utilizatorul este pe deplin responsabil de folosirea serviciilor și de realizarea de conținut numai în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea dreptului de copyright pentru materialele publicate pe site.

3.7. Utilizatorului îi este cu desăvârșire interzis să:

  • vândă, revândă, licențieze, distribuie sau închirieze orice serviciu sau produse care să includă orice serviciu LIVRESQ
  • utilizeze un serviciu LIVRESQ pentru a stoca sau transmite materiale care încalcă drepturile unei terțe părți, calomniatoare, ilegale sau delictuale, să stocheze sau să transmită materiale care încălcă drepturile de intimitate ale terților
  • utilizeze un serviciu pentru a stoca sau transmite un cod malițios
  • interfere sau perturbe integritatea sau performanța unui serviciu sau a datelor conținute de acesta aparținând unei terțe părți
  • încerce să obțină acces neautorizat la orice serviciu sau conținut sau la sistemele sau rețelele corespunzătoare acestora
  • copieze un serviciu sau orice funcție, caracteristică sau interfață de utilizator ale acestuia
  • copieze conținut, cu excepția cazurilor permise în acest document sau în formularul de comandă sau un acord scris al deținătorului dreptului de copyright
  • acceseze orice serviciu sau conținut pentru a construi un produs sau un serviciu competitiv.
 

Ascendia S.A.(Vânzătorul) își rezervă dreptul de a anula contul unui Client/utilizator imediat și fără avertisment, dacă Clientul încalcă termenii de mai sus. În cazul în care, la discreția exclusivă a Ascendia S.A. (Vânzătorul), stabilim că Clientul/utilizatorul a abuzat de drepturile de acces la LIVRESQ sau la componentele sale, rezilierea fără avertisment va intra în vigoare imediat. Ascendia va încerca, ori de câte ori este posibil, să vă contacteze în prealabil pentru a vă notifica despre astfel de acțiuni și, ori de câte ori este posibil, va permite Clientului/utilizatorului o oportunitate rezonabilă de a remedia.

4. POLITICA DE ANULARE A ABONAMENTULUI SOFTWARE

4.1 Perioada de Anulare: Consumatorii au dreptul de a anula abonamentul software în termen de 14 zile de la data achiziționării sau activării, fără a fi necesar să furnizeze un motiv pentru anulare.

4.2 Notificarea Anulării: Pentru a exercita dreptul de anulare, consumatorul trebuie să informeze Ascendia despre decizia sa de a renunța la abonament printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).

4.3 Efectele Anulării: În cazul unei anulări valide, toate plățile primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare determinate de alegerea unui tip de livrare diferit de cel standard oferit de noi), vor fi rambursate. Rambursarea va fi efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la informarea despre decizia de anulare a contractului.

4.4 Servicii Începute în Perioada de Anulare: Dacă serviciul a început în perioada de retragere la cererea expresă a consumatorului, acesta va plăti un pro-rata pentru serviciile utilizate până la momentul anulării.

4.5 Modalități de Rambursare: Rambursările vor fi efectuate folosind același mijloc de plată ca cel utilizat de consumator pentru tranzacția inițială, consumatorul nu va suporta niciun fel de taxe ca urmare a unei astfel de rambursări.

4.6 Excepții de la Anulare: Dreptul de retragere nu se aplică în cazul furnizării de conținut digital care nu este livrat pe un suport material dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și cu recunoașterea sa că își pierde dreptul de retragere.

4.7 Modificări ale Politicii de Anulare: Ascendia își rezervă dreptul de a modifica această politică de anulare. Orice modificări vor fi comunicate în mod clar și în timp util.

5. POLITICA DE ANULARE A CURSURILOR

5.1 Anunțarea Anulării: Cursanții care doresc să anuleze participarea la un curs trebuie să notifice organizația prin e-mail sau în scris. Anulările trebuie comunicate cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului.

5.2 Rambursarea Taxei de Curs: Anulările efectuate cu mai mult de 7 zile înainte de începerea cursului vor fi rambursate integral. Pentru anulările efectuate între 7 și 3 zile înainte de data cursului, se va percepe o taxă de anulare de 50% sau se va reprograma in alta sesiune. Nu se oferă rambursări pentru anulările efectuate cu mai puțin de 3 zile înainte de începerea cursului.

5.3 Transferul Înscrierii: Cursanții pot solicita transferul înscrierii lor la un alt curs disponibil, cu condiția să notifice organizația cu cel puțin 7 zile înainte de data cursului inițial. Pot exista costuri suplimentare dacă cursul la care se transferă are o taxă mai mare.

5.4 Anularea Cursului de către Organizator: În cazul în care organizatorul trebuie să anuleze un curs din motive de forță majoră sau alte circumstanțe neprevăzute, cursanții înscriși vor fi notificați imediat și li se va oferi opțiunea de a transfera înscrierea la un alt curs sau de a primi o rambursare integrală.

5.5 Politica de Neprezentare: Cursanții care nu se prezintă la curs și nu notifică în prealabil organizația conform termenilor menționați mai sus nu vor primi nicio rambursare.

5.6 Modificări ale Politicii de Anulare: Ascendia își rezervă dreptul de a modifica această politică de anulare. Orice schimbări vor fi comunicate cursanților înregistrati.

6. POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Ce este un fişier cookie?

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browser-ul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu: computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server-ul unui browser (ex: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Ce cookie-uri utilizează LIVRESQ?

Pe site-ul Livresq nu sunt folosite cookie-uri proprii Ascendia, dar sunt cookie-uri de la terți. Acestea sunt utilizate cu scopul de analiză a traficului și performanțelor website-ului monitorizat și accesat de către vizitator li nu generează niciun fel de date personale către Ascendia.

Dacă accesați o pagină web care are conținut încorporat din alte site-uri ca Facebook sau YouTube, de exemplu, veți primi cookie-uri de la aceste website-uri. Nu controlăm aceste cookie-uri, de aceea vă recomandăm să verificați website-urile terțelor părți pentru mai multe informații.

Cum pot opri cookie-urile?

Dacă doriți să dezactivați oricare cookie, veți putea încă naviga pe acest website; cu toate acestea, anumite funcționalități pot fi dezactivate. Majoritatea browser-elor au activate în mod automat cookie-urile. Puteți decide dacă și în ce condiții cookie-urile vor accesa calculatorul dvs. prin modificarea opțiunilor browser-ului dvs. Aceste setări se găsesc de regulă în „Opțiuni” sau în meniul de „Preferințe” al browser-ului dvs. Vă rugăm să observați că, daca nu operați nicio modificare, acest lucru va însemna că acceptați configurarea inițiala a browser-ului și activitatea cookie-urilor. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să vă modificați configurația browser-ului și să limitați sau să dezactivați cookie-urile.

Legislație

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația națională (Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date), cât și în cea europeană (Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2009/136/CE). Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următorul document și sursă de informare publică: Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”)

Contact

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu privire la politica privind cookie-urile și pentru că ați alocat o parte din timpul dvs. citirii notificării noastre cu privire la utilizarea fișierelor de tip cookie pe website-urile noastre. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, și ele nu se regăsesc mai sus, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@livresq.com

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acordăm o foarte mare atenție protejării intimității dumneavoastră și luăm cele mai oportune măsuri pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe detalii, te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care se găsește pe site-ul livresq.com.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

8.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

9. LEGEA APLICABILA – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre Ascendia S.A. și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

10. DETALII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări referitoare la termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului, le puteți transmite prin e-mail la contact@livresq.com.