Termeni și condiții Program Afiliere

Bine ați venit pe site-ul https://livresq.com. Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de participare în Programul de Afiliere. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Ascendia S.A., în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului https://livresq.com își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire trimițând în acest scop mesaje de informare pe adresele de email disponibile. Dacă nu sunteți de acord cu modificările făcute puteți solicitate încetarea contractului comercial și ștergerea datelor personale din bazele noastre de date.

Termenii și Condițiile de mai jos se aplică tuturor participanților la Programul de afiliere LIVRESQ denumit în continuare „Programul”.

În acești Termeni și Condiții, „Compania”, „noi” și „ al nostru” înseamnă „LIVRESQ”, marca deținută și operată de S.C. ASCENDIA S.A., companie înregistrată în România sub Codul Unic de Identificare Fiscală RO21482859, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6604/2007.

În acești Termeni și Condiții, „Afiliat”, „dumneavoastră/dvs.” înseamnă persoana care solicită să devină participant la Program și care va accepta acești Termeni și Condiții la înregistrarea în program.

Acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord cu aceștia și încheiați un acord obligatoriu cu S.C. Ascendia S.A. denumit în continuare și „Acordul”.

1. Definiții și Termeni

În acești Termeni și Condiții, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

LIVRESQ – este marcă înregistrata a S.C. Ascendia S.A., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, str. Eufrosin Potecă nr. 40, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6604/30.03.2007, cod unic de înregistrare fiscală RO21482859;

Zi lucrătoare – înseamnă orice altă zi decât sâmbăta sau duminica care nu este o sărbătoare legală;

Politica de anulare – înseamnă politica noastră de anulare, care poate fi găsită la https://livresq.com/consumer-info/;

Data de începere – înseamnă data de întrare în program și de acceptare a termenilor și condițiilor;

Comision– înseamnă procentul comisionului plătit pentru venitul net din vânzări, prevăzut în sub-clauza 11.2;

Informații confidențiale – înseamnă toate informațiile comerciale, tehnice, financiare sau de altă natură create sau schimbate între părți în cursul îndeplinirii obligațiilor care revin în temeiul acordului;

Termenul curent – înseamnă termenul în care se pot afla părțile la un moment dat;

Recomandări directe – înseamnă vânzarea unui pachet de servicii către un client care a fost condus către site-ul nostru web prin intermediul url-ului trimis/distribuit/afisat de dumneavoastră, unde acel client poate fi urmărit fără alți intermediari;

Drepturi pentru proprietate intelectuală – înseamnă orice drept care există într-o lucrare cu drepturi de autor, marcă comercială, brevet sau desen și va fi interpretat în conformitate cu Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) al Organizației Mondiale a Comerțului și al tratatelor internaționale din 1996 ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI);

Adresă de email înregistrată – înseamnă adresa de e-mail a Companiei, așa cum este furnizată în panoul de control al afiliaților sau adresa de e-mail a afiliatului, așa cum este furnizată în datele dvs. de înregistrare;

Date de înregistrare – înseamnă informațiile furnizate de Afiliat la înregistrare pentru înscrierea în Program;

Pachet de servicii – înseamnă un anumit set de servicii disponibile prin intermediul site-ului nostru web, așa cum este definit în Clauza 7;

Termen – înseamnă termenul Acordului, așa cum este definit în Clauza 17 din acești Termeni și Condiții, în timpul căruia veți participa la Program în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în prezentul Acord.

2. Înscrierea în Program

2.1. Prin înscrierea în Program, sunteți de acord ca, în momentul înregistrării, veți furniza date de înregistrare corecte și complete și că ne veți informa cu privire la orice modificare a datelor dvs. transmise la înregistrare.

2.2. După acceptarea de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, sub rezerva aprobării noastre și a sub-clauzei 2.4 de mai jos, vi se va trimite un contract de afiliere în copie tipărită sau digitală pe care să îl semnați și să ni-l returnați.

2.3. După acceptarea acestor Termeni și Condiții, ne rezervăm dreptul de a efectua o revizuire a site-ului/profilului dvs. la discreția noastră. Veți primi o notificare cu privire la rezultatul cererii dvs. în termen de 10 zile lucrătoare. După acceptare, veți primi îndrumări și instrucțiuni suplimentare pentru a începe comercializarea bunurilor noastre.

2.4. Putem alege să respingem orice cerere din orice motiv (și nu avem obligația de a dezvălui astfel de motive). Motivele pentru care o aplicație poate fi respinsă includ, dar nu se limitează la, conținut de pe site-ul dvs. web sau publicat pe alte site-uri web, grupuri sau platforme care:

2.4.1. este în orice fel ilegal, dăunător, amenințător, obscen, hărțuitor, discriminatoriu, defăimător sau în orice alt mod inacceptabil;

2.4.2. facilitează sau promovează violența, terorismul sau orice altă activitate criminală;

2.4.3. este explicit sexual; sau

2.4.4. încalcă, asistă sau încurajează încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei părți.

3. Relația Companie – Afiliat

3.1. Acești Termeni și Condiții nu va constitui sau nu va fi considerat un parteneriat între părți;

3.2. Sub rezerva oricăror prevederi exprese contrare din acești Termeni și Condiții, nu veți avea dreptul sau autoritatea și nu veți face niciun act, nu veți încheia niciun contract, nu veți face nicio declarație, nu veți da vreo garanție, nu veți suporta nicio răspundere, nu vă veți asuma nicio obligație, fie expres sau implicit, de orice fel în numele nostru sau care ne implică în vreun fel.

4. Link-uri Website

4.1. În tabloul de bord al afiliaților vor fi materialele necesare pentru un hyperlink către site-ul nostru. Aceste materiale vor include codul HTML sau URL pentru link și/sau o selecție de fișiere grafice la care ar trebui aplicat codul HTML sau URL-ul.

4.2. Codul HTMLsau URL-ul, așa cum apare în tabloul de bord pentru afiliați, trebuie copiat exact și nu modificat în niciun fel. Nerespectarea acestei condiții poate duce la a nu primi comision pentru vânzările de pachete de servicii care sunt generate prin link-ul dumneavoastră.

4.3. În niciun caz niciunul dintre fișierele grafice furnizate de noi nu poate fi modificat în niciun fel fără autorizarea noastră prealabilă în scris. Nu aveți dreptul să utilizați fișiere grafice proprii pentru a face legătura către site-ul nostru.

4.4. Orice fișiere grafice pe care le furnizăm pentru a fi utilizate ca link-uri pot fi afișate pe site-ul dvs., după cum considerați a fi adecvat de dvs., cu acordul nostru prealabil. Nu ne vom retrage în mod nejustificat consimțământul și trebuie să fim consultați în toate cazurile. Ne rezervăm dreptul de a solicita eliminarea sau modificarea unui link de pe site-ul dumneavoastră.

4.5. Vă veți asuma întreaga responsabilitate pentru a menține toate linkurile către site-ul nostru de pe site-ul dvs.

5. Mentenanța și conținutul site-ului

5.1. Fiecare parte este singura responsabilă pentru întreținerea și actualizarea propriului site web. Niciuna dintre părți nu are obligații față de cealaltă parte în ceea ce privește întreținerea sau conținutul site-ului lor web, sub rezerva prevederilor prezentate în Clauza 5 și Clauza 14 de mai jos.

5.2. Sub rezerva sub-clauzei 5.3 din acești Termeni și Condiții, niciuna dintre părți nu poate găzdui conținut care:

5.2.1. este în orice fel ilegal, dăunător, amenințător, obscen, hărțuitor, discriminatoriu, defăimător sau în orice alt mod inacceptabil;

5.2.2. facilitează sau promovează violența, terorismul sau orice altă activitate criminală;

5.2.3. este explicit sexual; sau

5.2.4. încalcă, asistă sau încurajează încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei părți.

5.3. Niciuna dintre părți nu va avea obligația de a verifica în prealabil orice conținut distribuit de către terți; cu toate acestea, în cazul în care oricare dintre părți primește de la cealaltă parte o notificare scrisă cu privire la orice conținut care se încadrează în cel descris în Sub-clauza 5.2 din prezentul Acord, acest conținut trebuie eliminat în termen de 5 Zile Lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări.

6. Afișarea informațiilor despre companie

6.1. În calitate de afiliat, sunteți liber să afișați prețurile și alte informații referitoare la pachetele noastre de servicii. Este responsabilitatea dumneavoastră să păstrați astfel de informații la zi prin propriile eforturi; nu vă vom oferi actualizări ale informațiilor despre prețuri.

6.2. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile în orice moment, în conformitate cu propriile noastre politici.

6.3. Responsabilitățile dumneavoastră: În calitate de afiliat LIVRESQ, sunteți de acord că:

6.3.1. Este responsabilitatea dumneavoastră să ne furnizați informații complete și corecte despre cont și să vă asigurați că informațiile sunt actualizate. Astfel de informații pot include, dar nu se limitează la, date de contact, detalii de plată, informații fiscale și orice alte detalii pe care le putem solicita. Ne rezervăm dreptul de a solicita informații suplimentare legate de toate site-urile web pe care promovați LIVRESQ și activitățile dumneavoastră promoționale. Nefurnizarea de informații precise poate duce la descalificarea din Program, suspendarea sau desființarea contului dvs. de afiliat și pierderea oricăror comisioane.

6.3.2. Nu trebuie să creați mai mult de un cont de afiliat.

6.3.3. Ar trebui să acționați cu bună-credință pentru a recomanda clienți în condiții optime.

6.3.4. Nu vă puteți recomanda pe sine pentru achiziția de servicii sau pachete și nu veți primi comision în contul dumneavoastră, dacă acest lucru se întâmplă. Nu trebuie să utilizați Programul de afiliere pentru a recomanda companii pe care le dețineți sau în care aveți acțiuni sau alte interese.

6.3.5. Nu trebuie să acționați asupra recomandărilor dvs. care să ducă la o potențială pierdere de venituri pentru LIVRESQ.

6.3.6. Nu ar trebui să vă implicați în programe de stimulare și site-uri cu oportunități de afaceri, folosind practici de marketing care ar putea fi lipsite de etică sau care ar putea atrage clienți care nu sunt eligibili.

6.3.7. Nu trebuie să utilizați pentru recomandările dumneavoastră sau să încurajați alți utilizatori să folosească în conturile lor LIVRESQ orice material protejat prin drepturi de autor sau de la terți fără licențele corespunzătoare.

6.3.8. Nu trebuie să copiați, să modificați sau să alterați niciun fel de pictograme, butoane, bannere, grafice, fișiere sau conținut în Link-urile LIVRESQ, inclusiv, dar fără a se limita la eliminarea sau modificarea oricăror notificări privind drepturile de autor sau mărci comerciale, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea noastră.

6.3.9. Nu ar trebui să vă implicați în nicio tehnică de construire a linkurilor SEO/spam pentru a genera mai multe recomandări pentru LIVRESQ.

6.3.10. Nu postați reclame pe site-uri web ofensatoare, ilegale, denigratoare, pornografice sau dezagreabile.

6.3.11. Sunteți de acord să nu încălcați nicio lege aplicabilă.

6.3.12. Dacă identificăm un model în practicile dvs. de afiliat care, în opinia noastră, încalcă orice aspect al Termenilor și Condițiilor, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a închide contul dvs. de afiliat și de a anula toate plățile de comisioane restante datorate.

6.4. Publicitate afiliată. Modalitățile neadecvate de publicitate includ, dar nu se limitează la

6.4.1. Utilizarea oricărei metode ilegale sau spam de publicitate, de ex. e-mail nesolicitat, plasarea neautorizată a link-ului în forumuri, grupuri de știri, forumuri etc.;

6.4.2. Licitarea pentru cuvinte cheie și expresii care conțin marca comercială „LIVRESQ”, sau variații sau greșeli de ortografie ale termenului mărcii comerciale în campaniile Pay per Click sau Pay per Impression pe motoarele de căutare (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing sau altele) fără aprobarea noastră prealabilă . Nu aveți voie să utilizați site-urile LIVRESQ ca adresă URL afișată în anunțurile PPC și să faceți linkuri directe sau redirecționați către site-urile LIVRESQ.;

6.4.3. Utilizarea conținutului general care încalcă drepturile de autor pentru a promova LIVRESQ;

6.4.4. Utilizarea traficului generat de pay to read, pay to click, schimburi de bannere, schimburi de click-rui, publicitate PPV, pop-up/under sau metode similare;

6.4.5. Oferirea de bani înapoi, recompense sau orice alt tip de stimulente pentru a obține vânzarea fără aprobarea noastră prealabilă;

6.4.6. Oferirea de metode de economisire a prețurilor, inclusiv cupon/cupoane, voucher(e), coduri de reducere sau oferte cu valoare adăugată fără aprobarea noastră prealabilă;

6.4.7. Folosind materialele noastre publicitare și promoționale, marca comercială sau numele într-un mod care ne afectează negativ imaginea;

6.4.8. Utilizarea cadrelor iframe sau a oricăror alte tehnici sau tehnologie care plasează cookie-ul dvs. de urmărire afiliat prin orice alt mijloc decât un clic real;

6.4.9. Utilizarea tehnicilor sau tehnologiei de acoperire sau mascare a linkurilor cu scopul de a promova LIVRESQ pe site-uri web și/sau rețele care nu sunt enumerate în mod explicit în profilul dvs. de afiliat și ascunderea acelei surse de trafic;

6.4.10. Site-urile dvs. NU trebuie să conțină materiale lascive, obscene, ilegale, pornografice sau orice alt material care este considerat a fi inacceptabil. Aceasta include, dar nu se limitează la, bigotism, ură, pornografie, materiale satanice, materiale privind mărcile comerciale și drepturile de autor, tot conținutul de natură adultă etc. Desemnarea oricăror materiale ca atare este supusă opiniei noastre.;

6.4.11. Numele dvs. de domeniu, numele companiei, sigla, marca comercială, produs(e), proiect(e), serviciu NU trebuie să conțină cuvinte cheie și expresii care conțin marca comercială „LIVRESQ” sau orice alte variații sau greșeli de ortografie similare ce creează confuzie cu brand-ul LIVRESQ nume, siglă sau nume de domeniu, fără aprobarea noastră prealabilă;

6.4.12. Numele dvs. de domeniu, numele companiei, sigla, marca comercială, produsele, proiectele, serviciile dvs. NU trebuie să conțină cuvinte cheie și expresii care conțin sau sunt similare în mod confuz cu mărcile comerciale, numele, siglele terțelor părți, sau nume de domenii, cu excepția cazului în care ați fost autorizat în mod corespunzător de către proprietarul mărcii comerciale.

6.4.13. LIVRESQ își păstrează dreptul exclusiv de a determina dacă o metodă promoțională utilizată de dvs. este potrivită. Utilizarea oricărei metode de publicitate pe care o considerăm inadecvată poate duce la o avertizare, suspendare sau desființare a contului dvs. de afiliat și anularea tuturor plăților de comisioane restante datorate.

7. Pachete și servicii

Oferim servicii prin intermediul site-ului nostru web sub formă de pachete, fiecare pachet stabilind combinații și niveluri de servicii, disponibile la prețuri diferite. Descrierile unor astfel de pachete sunt disponibile pe site-ul nostru web (https://www.livresq.com).

8. Cerințe de recomandare a clienților

8.1. Termenii și condițiile referitoare la trimiterea clienților către noi prin link-uri de pe site-ul dvs. pot fi găsite pe site-ul nostru la adresa https://livresq.com/ro/consumer-info-ro/

8.2. Ne rezervăm dreptul de a modifica astfel de termeni și condiții în orice moment și vă vom notifica în scris cu 10 zile lucrătoare cu privire la orice astfel de modificare.

9. Comenzi

9.1. Ne angajăm să folosim eforturile noastre cele mai bune și rezonabile pentru a gestiona și finaliza toate comenzile pentru Pachete de servicii plasate de clienții recomandați generați de afiliați.

9.2. Ne rezervăm dreptul de a respinge orice comenzi care nu respectă cerințele de recomandare a clienților detaliate în Clauza 8 din acești Termeni și Condiții.

9.3. După acceptarea acestor Termeni și Condiții, ne asumăm întreaga responsabilitate de a ne asigura că toate comenzile sunt finalizate și că furnizarea de servicii este efectuată în conformitate cu Acordurile noastre privind nivelul de servicii. Vom gestiona toate aspectele comenzii, inclusiv introducerea comenzii, procesarea plăților, anulările și serviciile ulterioare pentru clienți. Nu veți avea nicio implicare cu clientul sau finalizarea tranzacției și vom informa toți clienții în consecință.

10. Raportarea vânzărilor afiliate

10.1. Vom analiza următoarele elemente ale tuturor vânzărilor:

10.1.1. originea;

10.1.2. Pachetul de servicii selectat; și

10.1.3. veniturile generate.

10.2. Rapoartele complete ale tuturor vânzărilor generate prin linkurile distribuite sau de pe site-ul dvs. web vor fi disponibile în Tabloul de bord pentru afiliați. Ne rezervăm dreptul de a modifica forma și conținutul unor astfel de rapoarte fără notificare.

11. Comision și taxe de recomandare

11.1. Vi se va plăti comision la ratele stabilite în Sub-clauza 11.2 pentru profiturile nete din vânzări generate prin intermediul site-ului dumneavoastră.

11.2. Comisionul se calculează în felul următor:

11.2.1. Toate vânzările care rezultă din recomandări directe ale pachetelor sau serviciilor din program vor atrage un comision de 25%.

11.2.2. Pentru abonamente, comisionul va fi oferit pentru orice client nou (abonament nou achiziționat), dar nu și pentru reînnoirea abonamentului.

11.2.3. Cookie-urile și jurnalele IP vor identifica clienții care au fost îndrumați anterior prin site-ul sau URL-ul dvs. În cazul în care astfel de clienți sunt identificați, vânzările care nu se încadrează în Sub-clauza 11.2.2 vor atrage (cu excepția cazului în care sunt trimise direct de pe site-ul web al unui alt afiliat) un comision de 25%.

11.3. Sub-clauza 11.2.3 se va aplica numai până la expirarea sau eliminarea cookie-urilor noastre de către client sau pentru o perioadă de 120 de zile după cea mai recentă Recomandare Directă pentru un anumit client, sau oricare dintre acestea intervine mai devreme.

11.4. În cazul în care un client nu poate fi urmărit, nu se va plăti comision.

11.5. La primirea plății integrale de la client, comisionul va fi calculat și înregistrat în Tabloul de bord al afiliaților. Vânzările vor fi afișate ca plăți în așteptare pentru o perioadă de 30 de zile de la finalizarea comenzii, în conformitate cu politica noastră de anulare.

11.6. Plățile comisioanelor vor fi plătite în primele 15 zile ulterioare inchiderii unei luni calendaristice. Fiecare afiliat va primi comision numai pentru abonamentele care au depășit limita de 30 de zile, ceea ce reflectă „garanția de rambursare”/perioada de rambursare descrisă în Politica noastră de anulare. Suma minimă de plată este de 50 lei din comisioanele acumulate de afiliat.

11.7. Comisioanele vor fi plătite prin transfer bancar în contul Afiliatului transmis cu datele de înregistrare.

11.8. În cazul în care, din orice motiv, inclusiv dar fără a se limita la fraudă, se efectuează o plată a comisionului realizat în urma unei fraude, ce nu sunt cauzate din vina companiei, putem lua legătura cu dumneavoastră pentru a stabili returnarea oricărui comision plătit.

11.9. Orice comision plătit către afiliat se va calcula pe baza veniturilor din vânzări, din care vor fi reținute impozitele datorate conform legislației române (10% impozit cu reținere la sursă); Veniturile din marketing afiliat pe persoană fizică sunt considerate din punct de vedere fiscal „Alte venituri” și sunteți obligat să declarați anual aceste venituri prin Declarația unică pe care o depuneți la ANAF. De asemenea, orice impozite suplimentare rezultate din depunerea acestei declarații sunt în sarcina afiliatului. Acceptând acești Termeni și Condiții, prin prezenta, recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru plata impozitului pe orice venit pe care îl puteți genera prin implicarea dumneavoastră în Programul de afiliere.

11.10. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment procentul comisionului. Veți primi o notificare încainte cu 10 zile lucrătoare („Perioada de notificare”) cu privire la orice astfel de modificare. Vi se va oferi opțiunea de a renunța la Program în perioada de notificare și, la exercitarea acestei opțiuni, vi se va plăti orice Comision care vi se cuvine, în pofida cerinței privind câștigurile totale ale comisioanelor prevăzute în Sub-clauza 11.6 de mai sus.

12. Mărci comerciale

12.1. La intrarea dumneavoastră în Program, vă vom acorda o licență neexclusivă, netransferabilă, fără drepturi de autor pentru a utiliza siglele și mărcile noastre comerciale („Mărcile noastre comerciale”).

12.2. Utilizarea mărcilor noastre comerciale este permisă numai în scopul stabilirii de legături și al îndeplinirii obligațiilor dumneavoastră ca Afiliat, în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

12.3. Nu vi se permite să utilizați mărcile noastre comerciale în niciun scop în afara acestor Termeni și Condiții fără a obține acordul nostru prealabil scris, care nu va fi reținut în mod nerezonabil.

12.4. Acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord că:

12.4.1. mărcile noastre comerciale vor rămâne proprietatea ASCENDIA S.A. cu excepția cazului în care cesionăm acele mărci unei terțe părți;

12.4.2. nimic din acești Termeni și Condiții nu va fi considerat că vă conferă vreun drept de proprietate asupra mărcilor noastre comerciale; și

12.4.3. nu veți contesta validitatea mărcilor noastre comerciale.

13. Proprietate intelectuală

13.1. Cu excepția cazului în care se indică în mod expres, suntem proprietarii unici și exclusivi ai tuturor Drepturilor de Proprietate Intelectuală („DPI”) de pe site-ul nostru web, inclusiv, dar fără a se limita la: întregul cod, text, sunet, video, grafică, fotografii și alte imagini care fac parte a site-ului. De asemenea, vom fi proprietarii unici și exclusivi ai tuturor DPI care pot exista în orice documentație justificativă care va include, dar fără a se limita la, planuri de amplasament, hărți, schițe de proiectare și alte materiale pregătitoare.

13.2. Toate actualizările, completările și modificările viitoare făcute site-ului nostru, inclusiv orice documentație însoțitoare, vor fi deținute exclusiv de noi și vom deține toate drepturile de proprietate intelectuală (DPI) care pot exista în astfel de materiale.

14. Garanții și despăgubiri pentru afiliați

14.1. Acceptând acești Termeni și Condiții, garantați și luați la cunoștință că:

14.1.1. Site-ul dvs., grupurile, comunitățile și alte canale în care promovați produsele ASCENDIA S.A. nu conțin și nu vor conține niciun conținut care:

a) este în vreun fel ilegal, dăunător, amenințător, obscen, hărțuitor, discriminatoriu, defăimător sau în orice alt mod inacceptabil;

b) facilitează sau promovează violența, terorismul sau orice altă activitate criminală;

c) este explicit sexual; sau

d) încalcă sau asistă sau încurajează încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei părți.

14.1.2. Site-ul dvs. web este și va rămâne funcțional și, în conformitate cu prevederile Clauzei 19 din acești Termeni și condiții, timp de nefuncționare rezonabil pentru întreținere sau restricții de acces a unei terțe părți, accesibil tuturor utilizatorilor de internet;

14.1.3. Toate autoritățile, consimțământurile și aprobările necesare au fost obținute în ceea ce privește obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni și condiții și vor rămâne valabile și efective pe toată durata Termenului;

14.1.4. Obligațiile stabilite în acești Termeni și Condiții vor fi considerate ca fiind valabile, obligatorii și aplicabile pentru dvs. ca obligație legală. Aceste obligații vor fi considerate necondiționate, directe și aplicabile în general; și

14.1.5. Nu vă veți referi la noi în niciun fel în nicio campanie de e-mail nesolicitată sau alte practici de spam pe care le puteți efectua.

14.2. Acceptând acești Termeni și Condiții, sunteți de acord că ne veți despăgubi în totalitate împotriva tuturor răspunderii, pierderilor, daunelor, costurilor și cheltuielilor (inclusiv cheltuielile legale) acordate împotriva sau suportate și plătite de noi ca urmare a, sau în legătură cu:

14.2.1. încălcarea oricărei garanții oferite de dvs. în legătură cu site-ul dvs. web;

14.2.2. orice pretenție conform căreia site-ul dvs. web încalcă brevetul, dreptul de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane, cu excepția cazului în care revendicarea decurge din respectarea oricăror termeni stipulați de noi; și

14.2.3. orice act sau omisiune din partea dvs. sau a angajaților, agenților sau subcontractanților dvs. în îndeplinirea obligațiilor dvs. conform acestor Termeni și Condiții.

15. Declinări de răspundere

15.1. Nu oferim nicio garanție sau declarație că site-ul nostru web, Programul sau pachetele de servicii vândute prin Program vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau ale vizitatorilor dumneavoastră, că vor fi de o calitate satisfăcătoare, că vor fi potrivite pentru un anumit scop, că nu vor încălca drepturile terților, că vor fi compatibile cu toate sistemele, că vor fi sigure și că toate informațiile furnizate vor fi corecte.

15.2. Nu garantăm niciun rezultat specific din utilizarea site-ului nostru web, a editorului sau din înscrierea în Program.

15.3. Nu garantăm că site-ul nostru web va rămâne funcțional și accesibil tuturor utilizatorilor de internet.

16. Răspundere

16.1. Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio daună incidentală sau consecventă, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profituri, pierderi de afaceri, pierderi de oportunități sau orice altă pierdere economică, chiar dacă o astfel de pierdere este previzibilă sau dacă am fost informați despre posibilitatea unei astfel de pierderi.

16.2. Răspunderea maximă pe care o vom avea față de dumneavoastră pentru orice încălcare a obligațiilor noastre contractuale, încălcarea garanției, reprezentarea, declarația, actul sau omisiunea delictuală, inclusiv neglijența, care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții sau cu Acordul va fi limitată la 10 lei.

16.3. Deși prevederile din acești Termeni și Condiții rămân în vigoare, nu ne putem limita răspunderea față de dvs. în caz de deces sau vătămare rezultată din neglijența noastră sau a angajaților, agenților sau subcontractanților noștri.

17. Termeni și Reziliere

17.1. Acești Termeni și Condiții sau Acordul vor intra în vigoare și vor deveni obligatorii la Data începerii și vor continua pentru o perioadă de 12 luni de la acea dată („Perioada inițială”). După Termenul inițial, înscrierea dumneavoastră la Program va fi reînnoită automat pentru perioade succesive de 12 luni (fiecare „Perioadă de reînnoire”), cu excepția cazului în care și până la rezilierea acesteia în conformitate cu Clauza 17.

17.2. Oricare dintre părți poate rezilia acordul printr-o notificare scrisă prealabilă cu 10 zile lucrătoare celeilalte:

17.2.1. în orice moment în care cealaltă parte a comis o încălcare semnificativă a acestor Termeni și Condiții sau a Acordului și o astfel de încălcare a rămas neremediată la 10 zile lucrătoare de la primirea notificării scrise cu privire la încălcarea respectivă; sau

17.2.2. dacă cealaltă parte intră în lichidare, fie că aceasta este obligatorie sau voluntară (cu excepția scopului reconstrucției veritabile sau fuziunii cu acordul prealabil scris al celeilalte părți), sau încheie o înțelegere cu creditorii săi sau încheie orice aranjament cu aceștia, sau efectuează un transfer general în beneficiul creditorilor săi sau dacă are un administrator judiciar, administrator, sau administrator desemnat asupra întregii sale întreprinderi sau active sau în mare parte a întregii sale activități sau dacă încetează sau amenință că își încetează activitatea, sau face o schimbare semnificativă în activitatea sa sau dacă se confruntă cu orice proces similar în temeiul oricărei legi străine, va fi considerată o încălcare ai acestor Termeni și Condiții.

17.3. Oricare dintre părți poate solicita rezilierea Acordului la sfârșitul Termenului Actual din orice motiv, cu condiția ca o notificare scrisă să fie trimisă cu cel puțin 10 Zile Lucrătoare înainte de sfârșitul Termenului Actual.

17.4. La rezilierea Acordului din orice motiv, veți elimina legăturile stabilite conform acestor Termeni și Condiții.

17.5. La rezilierea Acordului din orice motiv, toate licențele acordate vor înceta, de asemenea.

17.6. În cazul în care reziliem Acordul în conformitate cu Sub-clauza 17.2.1, orice Comision care vi se datorează la acel moment va fi reținut.

18. Confidențialitate

18.1. Fiecare parte („parte care primește”) va păstra informațiile confidențiale care aparțin celeilalte părți („partea furnizoare”) confidențiale și secrete și nu va folosi, dezvălui sau pune la dispoziție, direct sau indirect, informațiile confidențiale nici unei alte persoane. decât ofițerii și angajații săi care au nevoie de informații confidențiale pentru a permite părții destinatare să își îndeplinească obligațiile în temeiul acestor Termeni și Condiții și cu condiția ca acești ofițeri și angajați să fie, de asemenea, obligați să păstreze aceste informații confidențiale și secrete. Obligațiile de mai sus nu se aplică oricărei informații obținute de partea care primește:

18.1.1. la momentul dobândirii sale era în domeniul public, sau

18.1.2. la o dată ulterioară intră în domeniul public fără vina Părții primitoare.

18.2. Fiecare parte este de acord și se angajează prin prezenta:

18.2.1. că toate informațiile confidențiale vor fi și vor rămâne în orice moment proprietatea unică și exclusivă a părții furnizoare;

18.2.2. că dreptul său de a utiliza Informațiile Confidențiale va înceta în întregime la încetarea Acordului; și

18.2.3. la rezilierea Acordului, toate materialele care conțin informații confidențiale (inclusiv orice suport digital) sau orice parte a acestuia, precum și toate copiile acestui material, vor fi returnate părții furnizoare.

19. Forțe Majore

Niciuna dintre părți, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, nu va fi considerată responsabilă pentru orice incapacitate sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale din cauza vreunei cauze în afara controlului lor rezonabil. Astfel de cauze pot include, dar nu se limitează la, întreruperi de curent, defecțiuni ale furnizorilor de servicii de internet, greve, revolte, incendii, inundații, furtuni, cutremure, atacuri teroriste, război, acțiuni guvernamentale sau orice alt eveniment care este în afara controlului partea afectată.

20. Separarea

Părțile sunt de acord că, în cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă, astfel de dispoziții vor fi considerate separate de restul Termenilor și condițiilor. Restul prevederilor vor rămâne valabile și aplicabile.

21. Înștiințare

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în acești Termeni și Condiții, ambele părți sunt de acord că toate notificările legate de Acord vor fi în scris și pot fi transmise prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată a celeilalte părți.

22. Notificare

22.1. Acești Termeni și Condiții reprezintă acordul și înțelegerea completă și exclusivă între Părți și înlocuiesc toate acordurile, înțelegerile sau acordurile anterioare orale sau scrise cu privire la Program sau relația Părților. Niciuna dintre părți nu se poate baza pe niciun acord, înțelegere sau aranjament care nu este menționat în mod expres în acești Termeni și condiții, cu excepția oricărei declarații frauduloase.

22.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în altă parte în acești Termeni și condiții, Acordul poate fi modificat numai printr-un document semnat de ambele părți.

23. General

23.1. Fără excepție – Părțile recunosc și sunt de acord că orice nereuțită de către oricare dintre părți de a impune executarea oricărei prevederi din acești Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la dreptul de a aplica ulterior acea prevedere sau orice altă prevedere a acestor Termeni și condiții. O astfel de nereușită nu va fi considerată o renunțare la orice încălcare anterioară sau ulterioară și nu va crea o renunțare continuă.

23.2. Non-exclusivitate – Relația dintre părți va fi și va rămâne neexclusivă. Ambele părți sunt libere să intre în relații similare cu alte părți.

23.3. Neatribuire – Nu aveți dreptul să cedați niciunul sau toate drepturile sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni și Condiții sau Acordului fără acordul nostru prealabil scris, un astfel de consimțământ nu trebuie refuzat în mod nerezonabil.

23.4. Acești Termeni și Condiții și Acordul vor fi guvernate de legile din România.

23.5. Orice litigiu între Părți cu privire la Acord va fi de competența instanțelor din România.